ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่ในโรงงาน

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่ในโรงงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่ในโรงงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดปากทางเข้าของอาคารเพื่อตรวจเช็ดวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมได้จัดวางเจลแอลกอฮอลล์ ตามจุดหน้าห้องให้เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการ