ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

นายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน เป็นประธานในการกล่าวสรุปและกล่าวปิดการฝึกอบรมอบรม

นายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน เป็นประธานในการกล่าวสรุปและกล่าวปิดการฝึกอบรมอบรม

วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักเครื่องจักรกล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 5 ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล พาเยี่ยมชมดูงาน ณ โรงงานของส่วนโรงงาน เพื่อดูงานกระบวนกระบวนการผลิตและการประกอบบานระบายน้ำและเครื่องกว้าน และหลังจากากรฝึกอบรม นายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน เป็นประธานในการกล่าวสรุปและกล่าวปิดการฝึกอบรมอบรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี