ปากเกร็ด,นนทบุรี 11120
025838406
workshop@gmail.com

เรา คือ หน่วยงานที่เป็นหนึ่งด้านการตรวจสอบ ประมาณราคา ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์บังคับน้ำ ของกรมชลประทาน

นายถนัด ตันนารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน

Workshop 4.0

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

Workshop 4.0

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล
รายละเอียด

คลังวีดีโอ

แผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทาน

ส่วนโรงงาน Fan Page

รอบรั้วชลประทาน

ผลการดำเนินงานปี 2563

0
การประมาณราคาอุปกรณ์บังคับน้ำ
0
การกำหนดสเปคอุปกรณ์บังคับน้ำ
0
การผลิตบานระบายน้ำ
0
การผลิตเครื่องกว้าน
0
การติดตั้งอุปกรณ์บังคับน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่ในโรงงาน

รายละเอียด »

คู่มือการปฏิบัติงานและความรู้เผยแพร่

ความรู้เผยแพร่

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกว้านบานระบาย
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบตามมาตรฐานและข้อกำหนด เพื่อให้งานมีคุณภาพ
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานสูบน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือกลภายในโรงงาน
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง กรรมวิธีการผลิตบานระบายที่ใช้งานในกรมชลประทาน
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรถขุด
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรถขุด
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรถขุด
รายละเอียด

ที่ตั้งของส่วนโรงงาน

  • 200 ม.1 ต.บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
  • 025838406
  • 025838406
  • workshoprid@gmail.com

เว็บไซต์ภายนอก

ทีมโรงงาน