• คลังความรู้ส่วนวิศวกรรม

  ความรู้เรื่องท่อและระบบประปา 1

  ชนิดของท่อประปา – ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสี ข้อดี มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อแรง กระแทกได้ ไม่หักงอ ทนต่อความดันและอุณหภูมิที่สูงๆ เช่น เครื่องทำน้ำร้อน ข้อเสีย ราคาค่อนข้างแพง ถ้าใช้ไปนานๆ อาจเกิดสนิม ได้ โดยเฉพาะที่ฝังอยู่ในดิน อาจเป็นอันตราย ถ้านำน้ำในท่อ มารับประทาน – ท่อประปาพีวีซี (PVC.) ข้อดี น้ำหนักเบา ราคาถูกกว่า สามารถดัดงอได้ และ ไม่เกิดสนิมน้ำในท่อจะสะอาดกว่า ข้อเสีย ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกแรงๆ ได้ ไม่ทน ต่อความดันและอุณหภูมิที่สูง – ชนิดของท่อพีวีซี (PVC.) ท่อพีวีซี (PVC.) แบ่งตามชนิดการใช้งาน โดยใช้สี ดังนี้ 1.…

 • คลังความรู้ส่วนวิศวกรรม

  ความรู้เรื่องท่อและระบบประปา 2

  ท่อ PVC คือ ท่อที่ทำขึ้นจากโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการที่ได้ระบุใน มอก. คือ ท่อพีวีซีแข็ง แต่คนทั่วไปนั้นจะรู้จักมักคุ้นกันในชื่อท่อ PVC กันมากกว่า โดยในปัจจุบันท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในวงการก่อสร้าง เพราะด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติที่มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดี ทนต่อแรงดันน้ำ ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นฉนวนนำไฟฟ้าเพราะไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นวัสดุไม่ติดไฟ น้ำหนักเบาอีกทั้งยังราคาถูกอีกด้วย ท่อ PVC จึงถูกนำมาใช้ในงานหลาย ๆ ระบบ อาทิเช่น ระบบประปา ระบบงานร้อยสายไฟฟ้า ระบบงานระบายน้ำทางการเกษตร/อุตสาหกรรม ท่อพีวีซี สีฟ้า ท่อพีวีซีสีฟ้า หรือ ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 17-2532 ท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้งานประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร เช่น…

 • คลังความรู้ส่วนวิศวกรรม

  ความรู้เรื่องท่อและระบบประปา3

  การออกแบบระบบท่อประปา ส่วนประกอบระบบประปาในอาคาร ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ 1) ถังเก็บน้ำประปา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ– ถังเก็บน้ำบนดิน ในอาคารสูงจำเป็นต้องสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อไว้ใช้ป้องกันอัคคีภัยด้วย ขนาดของถังเก็บน้ำที่เล็กที่สุดที่ต้องสามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่น้อยกว่าผลต่างระหว่างปริมาณน้ำที่ถูกสูบออกไปจากถังเก็บน้ำ และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าถังเก็บน้ำในแต่ละรอบของการเดินเครื่องสูบน้ำ ส่วนถังเก็บน้ำที่ใหญ่กว่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการในการสำรองน้ำเอาไว้ ตามลักษณะประเภทของอาคาร ถังเก็บน้ำมักจะสร้างในระดับดิน เพื่อให้น้ำจากท่อจ่ายน้ำของการประปาสามารถไหลเข้ามาได้สะดวก  – ถังเก็บน้ำบนหลังคาหรือถังสูง ถังสูงจะต้องอยู่ในระดับซึ่งสามารถให้ความดันแก่เครื่องสุขภัณฑ์ชั้นบนได้อย่างพอเพียง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสวยงามและทางด้านโครงสร้างของอาคารด้วย ท่อส่งเข้าถังจากเครื่องสูบน้ำ ซึ่งที่ปลายท่อส่งน้ำอาจจะติดตั้งประตูน้ำลูกลอย เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบควบคุมการทำงานขัดข้อง น้ำจะได้ไม่ไหลล้นออกจากถังสูงท่อจ่ายน้ำให้ระบบ โดยจะต้องต่อท่อจ่ายน้ำรวมให้ออกที่จุดสูงกว่าก้นถังประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในถังอย่างทั่วถึง และมีชั้นเก็บตะกอนที่ก้นถังท่อน้ำล้นให้มีขนาดใหญ่พอที่จะรับปริมาณน้ำที่สูบเข้าถังได้ท่อระบายน้ำก้นถัง เพื่อใช้ซ่อมบำรุงโดยปลายท่อระบายน้ำทิ้งและท่อน้ำล้นปริมาณของน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง ควรจะมีปริมาณเพียงพอที่จะจ่ายน้ำดับเพลิงได้ภายในเวลา 20 นาที…

 • คลังความรู้ส่วนวิศวกรรม

  เครื่องสูบน้ำในกรมชลประทาน ตอนที่2

  สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในงานชลประทาน โดยส่วนใหญ่เป็นแบบ เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Pump) โดยทั่วไปงานด้านชลประทาน จะแบ่งงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำได้เป็น 3 ประเภท คือ งานส่งน้ำเพื่อการชลประทานส่วนใหญ่จะใช้เครื่องสูบน้ำแบบ End suction, Split case, Vertical turbine โดยเครื่องสูบน้ำแบบ END SUCTION นิยมใช้ในงานส่งน้ำในปริมาณน้อยถึงปานกลางแรงดันน้ำไม่สูงมากนัก ส่วนเครื่องสูบน้ำแบบ SPLIT CASE PUMP เหมาะสำหรับการใช้น้ำในปริมาณน้อยจนถึงการใช้น้ำปริมาณมาก ๆ ทำแรงดันได้สูงกว่าและมีโครงสร้างของตัวเครื่องสูบน้ำแข็งแรงกว่า เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง, ระบบระบายความร้อน (COOLING TOWER ) และนิยมใช้ติดตั้งบนแพสูบน้ำด้วย Split case Pump ขนาดมาตรฐานประมาณ 200-500 มม.…

 • คลังความรู้ส่วนวิศวกรรม

  การออกแบบระบบสูบน้ำ

  การออกแบบระบบสูบน้ำ ขั้นตอนในการออกแบบระบบสูบน้ำ ขบวนการในการออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อนำน้ำจากแหล่งใดๆมาใช้อาจแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนด้วยกัน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบและ การออกแบบ โดย การกำหนดขนาดวิธีการติดตั้ง ตลอดจนกำหนดอุปกรณ์เครื่องควบคุมต่างๆเพื่อให้ระบบสูบน้ำนั้นทำงานได้ตรงตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบที่ดีจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องในการออกแบบระบบสูบน้ำ ผู้ออกแบบจะต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ 1. ลักษณะ และสภาพของแหล่งน้ำที่จะสูบ เช่นแหล่งน้ำที่จะสูบขึ้นมาใช้นั้นเป็นบึง แม่น้ำลำคลองหรือบ่อบาดาล ระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด ระดับน้ำตามปกติ อัตราการไหล ความเร็วของการไหลและสิ่งที่ลอยมากับน้ำ ในกรณีที่เป็นบ่อบาดาลและบ่อตื้นควรจะทราบอัตราการให้น้ำสูงสุดและการลด ระดับน้ำในบ่อ(Draw Down) ขณะสูบ คุณภาพของน้ำ ในกรณีที่น้ำที่สูบขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติทางเคมีหรือฟิสิกส์แตกต่างจากน้ำ ธรรมชาติมาก 2 ลักษณะ ที่ตั้งของสถานีสูบน้ำและแนวท่อ ในกรณีที่ต้องตั้งสถานีสูบน้ำถาวรจากแม่น้ำลำคลองแล้วต่อท่อไปใช้ก็จำเป็น ต้องทราบลักษณะของลาดตลิ่ง ความสูง และรูปตัดความยาวตลอดแนวท่อค่าระดับความสูงที่จุดต่างๆและเฮดที่ต้องการที่ จุดใช้น้ำ เพื่อกำหนดให้มีอุปกรณ์ในระบบท่อให้เหมาะสม…

 • ข่าวสาร/กิจกรรม

  การหาขนาดของเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย

            การหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ จำเป็นจะต้องหาขนาดของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ในการใช้งานเพื่อภาวะอากาศที่เย็นสบาย ความคงทนในการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลื้องพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศที่มี BTU สูงเกินไป คอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงานบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิ์ภาพในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สบายตัวและที่สำคัญราคาสูงและสิ้นเปลื้องพลังงาน แต่ถ้าเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศที่มี BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลื้องพลังงานและเครื่องเสียเร็ว           การหาขนาดของเครื่องปรับอากาศแบบละเอียดและแม่นยำนั้น จะต้องใช้ข้อมูลต่างๆของกรอบอาคารอย่างรายละเอียด เช่น ทิศที่ตั้งอาคาร รายละเอียดชั้นวัสดุต่างๆของที่ใช้ทำผนังและหลังคา ความหนาของชั้นวัสดุที่ใช้ทำผนังและหลังคา แบบผังพื้น ลักษณะการใช้พื้นที่ เป็นต้น  ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณและสูตรคำนวณที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการคำนวณ  ในที่นี้จะเป็นวิธีการประเมินหาขนาดของเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย มีสูตรการคำนวณไม่ซับซ้อนและสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการหาขนาดเครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานต่างๆคำนวณโดยใช้สูตรพื้นที่ห้อง BTU = [กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร)] x…

 • หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายออกแบบ

  เจ้าหน้าที่บุคลากร หัวหน้าฝ่าย           1. นายเจษฎา  อุชชิน               ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ           1. นายอดิศักดิ์   บุญประเสริฐ     ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ           2. นายอนุกูล   ภูจำนงค์            ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ           3. นายนพดล   โพธิ์เอี้ยง            ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ           4. นายกิติศักดิ์   ใจยุ                ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ลูกจ้างประจำ           – พนักงานราชการ           1. นายบุญรักษ์ …

 • หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายมาตรฐานเครื่องจักรกล

  เจ้าหน้าที่บุคลากร หัวหน้าฝ่าย           1. นายประดิษฐ์  คุตมาสูนย์       ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ข้าราชการ           1. นายเจษฎา  เขียวมา             ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ           2. นายศุภวัชร  กาญจนมานนท์    ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ลูกจ้างประจำ           1. นายวิมล  ลามอ                  ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ           2. นายศิริชล  แสงแก้ว              ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ           1. นางสาวหนูปาง-ราชสีห์          …

 • หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  เจ้าหน้าที่บุคลากร หัวหน้าฝ่าย           1.นายภาษิต  สุขสุม                           ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ           1.นายรุ่งวิกรัย บุบผาตระกูล                  ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ           2.นายนพพล อ่อนจำปี                        ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ           3.นายคามิน ประเสริฐผล                     ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ           1.ว่าที่ ร.ต.เชษฐา อินทรประเสริฐ           ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3           2.นางสาวชม้อย เชื้อเกตุ                      ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส…